Privacy verklaring

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Deze wet sluit beter aan op het digitale tijdperk waarin we leven. De wet geeft u meer rechten en organisaties meer verantwoordelijkheid om zorgvuldig met uw (digitale) persoonsgegevens om te gaan. 

IMT Praktijk legt u graag verder uit hoe wij omgaan met uw gegevens.

Privacy verklaring
Bij de intake worden Naam, adres, geboorte datum, telefoon nummer, e.mailadres,  klachten en medische geschiedenis vermeld. Ook de voortgang wordt beschreven van de klachten.
Deze info wordt zorgvuldig 20 jaar bewaard achter slot en grendel in een brandvrije kast.
Deze info is alleen voor mij te bekijken, verder voor niemand.
Er wordt niets digitaal opgeslagen.
 
Doeleinden van de persoonsgegevens die door mij worden verwerkt.
Behalve de AVG, zijn de WGBO (wet op de geneeskundige behandelovereenkomst) en de beroepscode van mijn beroepsvereniging en van het Register mBeroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) van toepassing op mijn werk. Deze zijn van invloed op de doeleinden waarvoor ik persoonsgegevens vastleg. Om die reden ga ik als volgt om met de gegevens.
 
1/ Dossierplicht. Op grond van de WGBO ben ik als zorgverlener verplicht een medisch dossier bij te houden. Ik ben ZZP er en de enige die toegang heeft tot de dossiers.
2/ Bewaartermijn. De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de WGBO. Dat is 20 jaar. gerekend van de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven.
3/ Beroepsgeheim. voor mij als therapeut geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht.
4/ Minderjarigen. Volgens de patientenrechten uit de WGBO komen de wilsbekwame minderjarige tussen de 12 en 16 jaar zelf en de ouder(s) met gezag toe. Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht over de behandeling. Ouders hebben recht op informatie en inzage in het dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling. Wilsbekwame patienten van 12 jaar en ouder zijn zelfbevoegd om toestemming te geven voor doorbreking van de geheimhouding.
 

Heeft u nog vragen n.a.v. onze privacy verklaring? Neem dan graag contact op.