Orthomoleculair consult

Langdurige tekorten van micro-nutriënten, dit zijn vitaminen, mineralen en sporenelementen, kunnen leiden tot vele stoornissen in onze stofwisseling. Deze stoornissen kunnen ontstaan door bijvoorbeeld: tekorten aan mineralen in de bodem en daardoor in onze voeding; belasting met schadelijke stoffen, bestrijdingsmiddelen, straling, luchtvervuiling, amalgaan en dergelijke; stress; de manier van voedselbereiding in industrie en eigen keuken: veel goede stoffen gaan verloren.

Orthomoleculaire Geneeskunde heeft een wetenschappelijke basis. Door middel van Orthomoleculaire therapie kunnen veel ziekteprocessen positief worden bestreden. De therapie bevordert het: afvoeren van afvalstoffen; aanvullen van tekorten; aansterken door optimale voeding.

Dit is de wetenschap die leert dat lichamelijke problemen een psychische oorzaak hebben of wel omgekeerd dat alle psychische storingen uit lichamelijke problemen ontstaan.
Psycho-Neuro-Immunologie houdt dan in dat er enerzijds binnen de mens een wisselwerking bestaat tussen al zijn organen en orgaansystemen en anderzijds ook een wisselwerking bestaat tussen de mens en de omgeving waarin hij leeft.

Alle organen en orgaansystemen communiceren met elkaar en ondervinden de invloed van positieve en negatieve stressoren van het milieu ( sociaal, voeding, trauma’s). Dit betekent dat alle systemen (de psyche, het neurovegetatieve-, endocrienologische-, en immuunsysteem) voortdurend met elkaar in contact staan.

In deze geneeskunde zijn dus alle componenten met elkaar in verbinding, zoals ook lichaam en geest een zijn. Dus Psychische problemen veroorzaken geen lichamelijke storingen, maar zijn het. En omgekeerd, lichamelijke storingen zijn psychische en sociale storingen.

Al onze gedachten zijn chemische verbindingen, en zijn dus behoorlijk afhankelijk van onze voeding. Tekorten van belangrijke stoffen, of juist teveel van de verkeerde stoffen geven dan ook verstoringen van onze geest.
Even zo goed geeft verkeerde sociale informatie dan chemisch problemen in onze organen en orgaansystemen.


Er is dus altijd evenwicht nodig tussen onze bio-psycho-sociale context. Dus tussen ons eten, bewegen, emoties en omgeving. Het interne milieu en externe milieu staan met elkaar in voortdurende communicatie. VOEDING en WAT EXTRA SUPPLEMENTEN is daarom zo belangrijk, omdat het bemiddeld tussen ons interne en externe milieu.